Rapport 69: Bygrensetellingen 1998, Bil- og kollektivtellinger 20. oktober 1998

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultater av passasjertellinger på bygrensen mellom Oslo og Akershus 20. oktober 1998 for all kollektivtrafikk. I tillegg er det presentert biltellinger for den samme dagen.
Utgiver:  Stor-Oslo Lokaltrafikk
Utgitt:  Januar 2000
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (842.3 kB)

Denne rapport er lastet ned 1350 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Stor-Oslo Lokaltrafikk  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten viser at passasjertrafikken med buss over bygrensen har vokst med 15.7% fra 1996 til 1998. Trafikken med båt er sunket med 1.0%, mens banene til Bærum har økt trafikken med 11.4%. Jernbanetrafikken over bygrensen har økt med 16.1%. Kollektivandelen mellom Asker og Bærum og Oslo er 24% på døgnbasis, og 48% mot Oslo i tiden 07:00 til 08:00. Kollektivandelen mellom Romerike og Oslo er 21% på døgnbasis, og 34% mot Oslo i tiden 07:00 til 08:00. Kollektivandelen mellom Follo og Oslo er 29% på døgnbasis, og 55% mot Oslo i tiden 07:00 til 08:00.

Nøkkelord  

Passasjertellinger, kollektivtrafikk, bygrensen, reisemiddelfordeling, trafikkutvikling