Rapport 68: Brukerbeskrivelse KOMODE med tilhørende programvare

Kort beskrivelse
Rapporten inneholder brukerbeskrivelse for programmet KOMODE, RTK samt nett og matrisekonverteringsprogrammer mellom TRIPS og EMMA.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Januar 2000
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (533.7 kB)

Denne rapport er lastet ned 1513 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord