Rapport 67: Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-1999

Kort beskrivelse
Bompengeringen i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. Hovedformålet for undersøkelsene har vært å kartlegge holdninger til bompengeringen over tid, blant befolkningen i Oslo og Akershus. Datainnsamlingen
Utgiver:  Statens vegvesen Oslo
Utgitt:  Januar 2000
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (166.7 kB)

Denne rapport er lastet ned 1002 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Oslo  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Om lag 1000 personer er intervjuet i hver måling. Utvalget er trukket tilfeldig blant befolkningen i Oslo og Akershus som er 18 år eller eldre. Målingen i 1989 er gjennomført før åpningen, mens målingene i 1990 til 1998 er gjennomført etter åpningen av bompengeringen. Undersøkelsene er gjennomført av Norsk Gallup Institutt A/S på oppdrag fra Statens vegvesen Oslo. Terje Simonsen (tidligere ansatt i Statens vegvesen Oslo, nå ved SINTEF - Samferdselsteknikk) har hatt en sentral rolle i utformingen av undersøkelsesdesignet. Kontaktperson og ansvarlig i Statens vegvesen Oslo i 1999 har vært Anne Marstein. Kapitlet beskriver formålet med undersøkelsen og hvordan den er gjennomført. I tillegg gis en orientering om hvordan resultatene presenteres. Formål Hovedformålet med undersøkelsene har vært å kartlegge følgende forhold over tid: - holdninger til bompengeringen - hvilke forhold som påvirker disse holdningene - hvilke årsaker som folk tror ligger bak etableringen av bompengeringen - hva folk mener er positivt/negativt med bompengeringen - om innføring av bompengeringen har ført til endringer i bruk av transportmiddel

Nøkkelord