Rapport 66: Bilbeleggstellinger 1999

Kort beskrivelse
Rapporten inneholder registrerte data om bilbelegget i Kontrollstasjonringen 1999. I tillegg er det gjort sammenligninger mot tidligere registreringer i 1989.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Desember 1999
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (264.6 kB)

Denne rapport er lastet ned 1187 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

I tillegg finnes en resultatfil for som inneholder antall elever, grunnkrets, PROSAM-sone og koordinater. Resultatfilen kan bestilles på samme sted som rapporten. Byutviklingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten (PBE) har på oppdrag fra PROSAM plassert antall elever/studenter ved de ulike ungdomsskolene, videregående skolene og høgskolene i Oslo og Akershus på grunnkretser og PROSAM-soner. Dataene er fra 1997/1998. Formålet med denne rapporten er å dokumentere arbeidet som er utført, samt presentere noen av resultatene. PBE kan nå levere de bearbeidete dataene på fil, slik at de kan benyttes som inngangsdata til trafikkberegningsmodeller som brukes i Oslo og Akershus. Det meste av bakgrunnsinformasjon er hentet fra PEDLEX Norsk skoleinformasjons adressebok for skoleverket 1997. Dette er supplert med data direkte fra enkelte av skolene. Arbeidet er utført i Analysegruppen av Vidar Valvik og med bidrag i kvalitetssikring fra Anne Cathrine Bakke. Juni 1999

Nøkkelord