Rapport 60: Forundersøkelse Transport i forbindelse med ny hovedflyplass Gardermoen

Kort beskrivelse
Registrering av trafikkmengder og reisevaner til Fornebu og Gardermoen like før flytting av hovedflyplass 08.10.98. Skal følges opp av etterundersøkelse.
Utgiver:  Statens vegvesen Oslo
Utgitt:  Mars 1999
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (208.9 kB)

Denne rapport er lastet ned 1193 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Oslo  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

RVU (Reisevane undersøkelse) flypassasjerer, RVU ansatte og øvrige. Detaljert fremstilling av metode og resultater fra RVU og trafikktellinger for Fornebu og Gardermoen i september 1998.

Nøkkelord