Rapport 57: Trafikkundersøkelse i Oslo 1997, trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1997

Kort beskrivelse
Trafikktellinger 95 -97 over offisielle tellesnitt, ÅDT i tellepunkt. Til bruk for saksbehandlere og planleggere i statlige og kommunale etater, samt konsulentfirma.
Utgiver:  Statens vegvesen Oslo
Utgitt:  September 1998
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (88.5 kB)

Denne rapport er lastet ned 1279 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Oslo  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Det gjennomføres årlig tellinger av biltrafikken i Oslo, for å skaffe et godt datagrunnlag for planlegging og beslutninger innen samferdselssektoren. Med tellingene søker man også å kartlegge endringer i trafikkmengde og trafikkmønster. Denne rapporten dokumenterer disse tellingene, og gjør dette omfattende datagrunnlaget tilgjengelig.

Nøkkelord