Rapport 241: Ny godsmatrise til RTM23+

Kort beskrivelse
Etablering av ny fast godsmatrise til RTM23+ basert på resultatmatrise fra Nasjonal godsmodell og trafikkdata fra tellepunkter.

Mindre revisjon av dataene er gjort i januar 2022. Se rapportens side ii.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2021
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (2.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 66 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Marthe Vaseng Arntsen

Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Sebastian Nerem

Oppsummering  

I transportmodellen RTM23+ er godstrafikk på veg representert ved en fast turmatrise. Den gjeldende godsmatrisen er nå blitt gammel og utdatert. I dette prosjektet er det derfor blitt etablert en ny godsmatrise til RTM23+, basert på en resultatmatrise fra Nasjonal godstransportmodell. Matrisen er kalibrert mot trafikktellinger i modellområdet ved hjelp av matrisebalansering.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, gods, fast matrise, lastebil, nasjonal godstransportmodell, NGM