Rapport 240: Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer: Egne verdier for Oslo-regionen

Kort beskrivelse
Beregning av regionale enhetsverdier for verdsetting av reisetid og relaterte faktorer basert på data fra den nye nasjonale verdsettingsstudien.
Utgiver:  Jernbanedirektoratet
Utgitt:  Oktober 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Transportøkonomisk institutt (TØI)
Last ned (3.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 140 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Jernbanedirektoratet  

Ansvarlig hos Jernbanedirektoratet: Marius A. Sandvik

Konsulent: Transportøkonomisk institutt (TØI)  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Både teori og eksisterende empiri tyder på at det er stor variasjon i verdsettingen av reisetid og andre kvalitetsfaktorer i transport mellom individer. Denne variasjonen kan også gi seg utslag i geografiske forskjeller, noe en også har funnet tegn på i tidligere studier. På bakgrunn av dette ønsker PROSAM en studie av verdsetting av reisetid og relaterte faktorer for Oslo-regionen, basert på data fra den nye nasjonale verdsettingsstudien.

Nøkkelord  

Verdsetting, tidsverdi, stated preference, betalingsvillighet