Rapport 239: Nettutlegging på timenivå aggregert til døgn

Kort beskrivelse
Etablering av en metode for å vise nettfordelt døgntrafikk, basert på etterspørsel og kapasitet i enkelttimer. Utvikling og testing av applikasjoner for bil- og kollektivtransport.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Numerika AS
Last ned (3.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 56 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Numerika AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Det er laget en applikasjon som fungerer som planlagt. Applikasjonen baserer seg på etterspørselsmatriser for enkelttimer, som genereres ved hjelp av en egen applikasjon for matrisekonstruksjon, og med forutsetninger hovedsakelig hentet fra reisevanedata.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, Tramod_by, nettutlegging, nettfordeling, døgn, time