Rapport 238: Etterjustering av transportmodellresultater

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Januar 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (5.7 MB)

Denne rapport er lastet ned 102 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ved gjennomføring av transportmodellberegninger er det ikke alltid at resultatene er i tråd med målsettinger for trafikkutvikling. Å skulle finne tiltak som i modellen gir ønsket måloppnåelse kan imidlertid være ressurskrevende. PROSAM har derfor ønsket å få utviklet en applikasjon til bruk med transportmodellen RTM23+, som etterjusterer modellresultater for på en enkel måte å kunne vurdere konsekvensen av om ulike mål oppnås, som for eksempel nullvekst for biltrafikk eller økt sykkelandel.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, Tramod_by, etterjustering, nullvekst