Rapport 236: Bompenger og timesregel i RTM23+

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (2.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 71 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Bompengesystemet i Oslo og Akershus har i de senere årene utviklet seg fra et enkelt system med én bomring og betaling per passering, til et mer intrikat system med flere bomringer, differensiering av takster og ulike rabattordninger. I dette prosjektet er det sett nærmere på hvordan timesregel i bomringen håndteres, og eventuelt kan håndteres bedre, i transportmodellen RTM23+.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, Tramod_by, bompenger, timesregel