Rapport 235: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2019

Kort beskrivelse
I oktober 2019 ble det gjennomført tellinger av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207, 209, 217, 225, 229 og 233 og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Januar 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (3.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 71 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

sykkel- og fotgjengertellinger