Rapport 234: Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2017-2018

Kort beskrivelse
PROSAM har engasjert Sweco Norge AS for å bistå med bearbeiding og presentasjon av data fra fremkommelighetsundersøkelsen 2017-2018. Rapporten er en videreføring av statistikk som har blitt gitt ut annethvert år, sist 2016. Hensikten med rapporten er å sammenstille statistikk og få et bilde av hvordan fremkommeligheten på vegnettverket utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Mai 2019
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (7.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 144 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Fremkommelighet, forsinkelser, kjøreruter