Rapport 233: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2018

Kort beskrivelse
I september og oktober 2018 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207, 209, 217, 225, og 229. og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  April 2019
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (4.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 66 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

sykkeltellinger, fotgjengertellinger, videotellinger