Rapport 232: Test av ny kortdistansemodell – Tramod_by for RTM23+

Kort beskrivelse
Det har over flere år vært arbeidet med en ny versjon av etterspørselsmodellen Tramod_by. Denne ble sluppet høsten 2018. PROSAM har ønsket å teste den nye modellversjonen, for å undersøke hvor godt den fungerer og hva som eventuelt har endret seg siden forrige versjon av modellen. På bakgrunn av dette har PROSAM gitt Norconsult i oppdrag å teste den nye modellversjonen. Som del av oppdraget er modellen tilrettelagt for transportanalyser i nye Asker kommune.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Februar 2019
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (8.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 206 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: PROSAMs modell- og RVU-gruppe

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Frode Voldmo som oppdragsleder og Sebastian Nerem som oppdragsmedarbeider

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Evaluering, transportmodell, RTM23+, Tramod_by