Rapport 230: Evaluering av gjennomførte prosjekter – Transportmodellberegninger med RTM23+

Kort beskrivelse
Evaluering av hvordan transportmodellen RTM23+ er i stand til å fange opp endringer over tid, og effekten av gjennomførte prosjekter som påvirker reiseetterspørsel. Det er blant annet gjort en «backcasting» tilbake til år 2007.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Juni 2018
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (2.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 198 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Dimos Kyriakou

Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Frode Voldmo

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Evaluering, prosjekter, backcasting, transportmodell, RTM23+