Rapport 229: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2017

Kort beskrivelse
I september og oktober 2017 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207, 209, 217 og 225, og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
disse resultatene mer tilgjengelig for alle.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Januar 2018
Versjon:  3   (se versjonslogg nedenfor)
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (3.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 181 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ansvarlig hos Sweco Norge AS: Kristin Alsvik Rieck

Versjonslogg  
Dato Versjon Merknad
2017-12-18 1 Første publisert versjon
2018-01-09 2
2019-03-30 3 Feil oppdaget i flere figurer og statistikk. All data kontrollert på nytt.
Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Trafikkdata