Rapport 227: Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2015-2016

Kort beskrivelse
PROSAM har engasjert Sweco Norge AS for å bistå med bearbeiding og presentasjon av data fra fremkommelighetsundersøkelsen 2015-2016. Rapporten er en videreføring av statistikk som har blitt gitt ut annenhvert år, sist 2014. Hensikten med rapporten er å sammenstille statistikk og få et bilde av hvordan fremkommeligheten på vegnettet utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Februar 2017
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (8.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 302 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ansvarlig hos Sweco Norge AS: Mattias Stridh

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Fremkommelighet,forsinkelser, kjøreruter