Rapport 226: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016

Kort beskrivelse
Undersøkelsen i 2016 viser at:
- 56 % er positive til innføringen av bompenger. På tross av en nedgang på 5 prosentpoeng siden forrige måling (61 %) så er årets resultat det nest høyeste resultatet siden undersøkelsens start i 1989.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2017
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (3.9 MB)

Denne rapport er lastet ned 170 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Helena Kyllingstad

Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS: Øyvind Sletten og Jarle Gulbrandsen

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2016, samt reisemåter og virkemiddelbruk