Rapport 225: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2016

Kort beskrivelse
I september 2016 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved
seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring
av Prosam-rapport 207, 209 og 217, og er en del av årlige tellinger av
fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan
gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Desember 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (2.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 192 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Vedlegg  
Konsulent: Sweco Norge AS  

Ansvarlig hos Sweco Norge AS: Timothy Pedersen

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Fotgjengertelling, sykkeltelling, videotelling