Rapport 224: Kobling mellom vegnettet i RTM23+ og NVDB/EFFEKT

Kort beskrivelse
Rapporten beskriver en spesialapplikasjon for etablering av vegreferansekobling mellom vegnettet i RTM23+ og NVDB/EFFEKT. Hensikten er å gjøre det mulig å overføre fagdata fra NVDB til EFFEKT, slik at nytte-kostnadsanalyser kan gjøres mer i samsvar med standard metodikk når RTM23+ benyttes.
Utgiver:  NSB AS
Utgitt:  Januar 2017
Versjon:  1  
Konsulent:  ViaNova Plan og Trafikk
Last ned (2.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 80 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: NSB AS  

Ansvarlig hos NSB AS: Frank Holzhauser

Vedlegg  
Konsulent: ViaNova Plan og Trafikk  

Ansvarlig hos ViaNova Plan og Trafikk: Håvard Braute

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, EFFEKT, NVDB, vegreferanse, vegident