Rapport 222: Bygrensetellingen 2014

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultatene av passasjertellinger av all kollektivtrafikk over bygrensen 4. november 2014.

Passasjertellingene viser at kollektivtrafikken over bygrensen har økt med 12 % siden 2012. Økningen er størst for tog og T-bane, mens busstrafikken viser en nedgang
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  September 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Enable Consulting AS
Last ned (1 MB)

Denne rapport er lastet ned 328 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Gylve Aftret-Sandal

Vedlegg  
Konsulent: Enable Consulting AS  

Ansvarlig hos Enable Consulting AS : Kjetil Vrenne

Oppsummering  

Bygrensetellingen ble gjennomført tirsdag 4. november 2014, og omfatter denne gang bare passasjertall for kollektivlinjene som passerer bygrensen. Dette skyldes at det ikke har vært mulig å fremskaffe tilsvarende registreringer av biltrafikken over bygrensen. Rapporten inneholder derfor utelukkende passeringer med kollektive transportmidler. Samlet sett øker kollektivtrafikken over bygrensen med 12 % fra 2012 til 2014. Dette er på nivå med økningen som ble registrert fra 2010 til 2012. Det er særlig togtrafikken som øker, med rundt 24.000 passeringer i døgnet (og en vekst på 21 %). Antall passasjerer med trikk og T-bane til/fra Bærum øker med i overkant av 9.000 passasjerer i døgnet, som gir en vekst på 65 % ift 2012. Busstrafikken over bygrensen går ned med 6.000 passasjerer i døgnet, noe som gir en reduksjon på - 7,5 % sammenlignet med 2012.

Nøkkelord  

Passasjertellinger, kollektivtrafikk, togreiser, bygrensen, reisemiddelfordeling, trafikkutvikling