Rapport 220: Forbedring av Tramod_by basert på RVU 2013/14

Kort beskrivelse
I dette arbeidet, som er gjennomført på oppdrag fra Prosam, har det, i tillegg til
innkalibrering mot data fra RVU og tellinger for 2014, vært ønskelig å få testet følgende tre
forhold knyttet til arbeidsreisemodellen:
1. Innføring av nesting med destinasjonsvalget over transportmiddelvalget
2. Innføring av en form for segmentering av bostedssoner og arbeidsstedsoner etter
utdanning
3. Innføring av muligheter for destinasjonskalibrering av arbeidsreisemodellen mot
pendlingsdata
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Februar 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (1.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 231 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Frode Voldmo

Konsulent: Norconsult AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, TraMod_By, re-kalibrering, RVU