Rapport 217: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2015

Kort beskrivelse
I september–oktober 2015 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207 og 209, og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Desember 2015
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (2.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 200 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ansvarlig hos Sweco Norge AS: Kimme Arnesen

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

sykkeltellinger