Rapport 211: Prognoser for befolkning og arbeidsplasser til transportmodellberegninger

Kort beskrivelse
Utgiver:  Plan- og bygningsetaten
Utgitt:  Desember 2014
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult
Last ned (893.8 kB)

Denne rapport er lastet ned 314 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Plan- og bygningsetaten  

Ansvarlig hos Plan- og bygningsetaten: David Hill

Konsulent: Norconsult  

Ansvarlig hos Norconsult: Einar Bowitz

Oppsummering  

Beskrivelse av revidert regnearkmodell for å utarbeide prognoser for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå i framtidige prognoseår, til bruk i transportmodellen RTM23+ og også til andre analyser av areal og transport. I rapporten gis også anbefalinger om bruken av befolkningsframskrivninger som inputdata til regnearkmodellen.

Nøkkelord  

Prognoser, befolkningsprognoser, arbeidskraftprognoser, transportanalyser