Rapport 210: Holdningsundersøkelse om bomring,trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2014

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2014, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2014 er 51 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2014
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (3.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 94 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Mats Larsen

Telefon: 24058130

E-post: mats.larsen(at)vegvesen.no

Vedlegg  
Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS : �yvind Sletten

Telefon: 73845508/ 93022499

E-post: sletten(at)norfakta.n0

Oppsummering  

Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2014, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2014 er 51 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. Dette resultatet er det høyeste målt siden undersøkelsens start i 1989. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 14 prosentpoeng. 35 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 1,3 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/henting i barnehage.67 % av respondentene er fornøyde med hovedveinettet. Samme antall er fornøyd med kollektivtilbudet. 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet og 81 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. Det er 67 % som mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet.46 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (80 %), etterfulgt av syklister (74 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (20 %) og færrest vil prioritere opp (30 %). 79 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak er piggdekkavgift (78 %) samt miljøfartsgrense (62 %). 3 av 10 er plaget av støy fra vegtrafikk. 61 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 59 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye.

Nøkkelord  

Holdninger til i Oslo og Akershus 1989-2014, samt reisemåter og virkemiddelbruk