Rapport 208: Kartlegging av sykkeldata for tilrettelegging for sykkel i Oslo

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger ulike typer sykkeldata i Oslo kommune. Med sykkeldata menes installasjoner tilknyttet sykkel som tellepunkt, sykkelparkering, spesielle fremkommelighetstiltak etc.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Februar 2014
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (4.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 248 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Telefon: 23 49 30 71

E-post: per.laudal@bym.oslo.kommune.no

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Frida Andersson

Telefon: 47 473 78 277

E-post: frida.andersson@ramboll.no

Oppsummering  

Denne rapporten er en gjennomgang av utvalgte installasjoner og tiltak for tilrettelegging for sykkel i Oslo. Eksempler på installasjoner er tellepunkt, sykkelparkering, spesielle fremkommelighetstiltak etc.
Rapporten vil belyse det arbeid som Bymiljøetaten, Oslo kommune, gjør for å tilrettelegge for syklende og motivere til økt sykkelbruk i byen.
Rapporten er fremfor alt en sammenstilling av kart og bilder over installasjoner og tiltak i Oslo. I tillegg presenteres noen eksempler fra andre byer og land.
Rambøll har mottatt sykkeldata fra Bymiljøetaten og foretatt en kunnskapsstudie på installasjoner fra utlandet. Bildemateriell uten kilde er eid av Bymiljøetaten eller av Rambøll.
Presentasjon av sykkeldata er gjort med kartframstilling i ArcGIS. Benyttet kartgrunnlag er Topografisk Norgeskart fra Kartverket.

Nøkkelord  

Sykkel