Rapport 205: Sammenligning RTM 23+ og reelle kollektivtakster i og til/fra +område

Kort beskrivelse
Asplan Viak har på oppdrag for Jernbaneverket utført en sammenligning mellom
kollektivpriser som beregnes i transportmodellen RTM23+ for reiser til/fra og i fylkene utenfor
Akershus og reelle priser på kollektivmidlene. Møreforsk har vært engasjert som
underkonsulent i oppdraget.
Utgiver:  Jernbaneverket
Utgitt:  Mars 2014
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak
Last ned (2.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 102 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Jernbaneverket  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, kollektivpriser, utenfor Ruters takst- og
sonesystem