Rapport 203: Validering av Tramod-by

Kort beskrivelse
Tramod-by er en videreutvikling av Tramod, og vil erstatte etterspørselsmodellen som til nå er brukt i PROSAMs transportmodell RTM23+. Denne rapporten har validert den nye modellen ved å sammenlikne modellresultater med et sett av tilgjengelig empiri. Til slutt gis klare anbefalinger på konkrete forbedringer.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Mai 2013
Versjon:  1  
Konsulent:  Numerika
Last ned (1.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 273 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Numerika  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Tramod-by er en videreutvikling av Tramod, og vil erstatte etterspørselsmodellen som til nå
er brukt i PROSAMs transportmodell RTM23+. Dette prosjektet har som formål å validere
den nye modellen ved å sammenlikne modellresultater med et sett av tilgjengelig empiri.
Dette handler først og fremst om å bringe på det rene hvor godt modellen gjenskaper årene
2001 og 2010 langs ulike dimensjoner, både overordnet og mer detaljert. I tillegg til de rent
informative sammenlikningene er det også viktig å få drøftet mekanismene i modellen, og da
gjerne i lys av avvikene som observeres.

Nøkkelord