Rapport 197: Ny skolemodell til RTM23+

Kort beskrivelse
De store regionale transportmodellene (RTM, RTM23+ og senere TramodBy), har ikke med skolereiser. Disse har vært behandlet i en enkel tilleggsmodell. I dette prosjektet har PROSAM fått laget en mer avansert tilleggsmodell for skolereiser.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  September 2012
Versjon:  1  
Konsulent:  Vectura Consulting AS
Last ned (11.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 110 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Vectura Consulting AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Skolemodellen benytter mye av de samme inndata som RTM23+, og skal erstatte tidligere skolemodell for RTM23+. Skolemodellen er validert mot RVU-er og andre observasjoner i Oslo og Akershus.

Nøkkelord  

Transportmodell Skolereiser Skolereisemodell RTM23