Rapport 195: Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2010-2011

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Akershus fylkeskommune
Utgitt:  Februar 2012
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3.9 MB)

Denne rapport er lastet ned 719 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Akershus fylkeskommune  

Ansvarlig hos Akershus fylkeskommune: Outi Torvinen

E-post: Irja.Outi.Maaria.Torvinen@akershus-fk.no

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Mattias Stridh

Telefon: 93038028

E-post: mattias.stridh@ramboll.no

Oppsummering  

Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2009-2010 samler samferdselsdata om Oslo og Akershus som kan være nyttig i en planleggingssammenheng. Denne rapporten presenterer også hovedfunn fra flere andre PROSAM-rapporter. Relevante temaer er: befolkning, sysse

Nøkkelord  

Statistikk Samferdsel Akershus Oslo