Rapport 194: Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011

Kort beskrivelse
Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  November 2011
Versjon:  1  
Konsulent:  Trafikanten
Last ned (10 MB)

Denne rapport er lastet ned 253 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Tor Eriksen, Trafikkseksjonen

Konsulent: Trafikanten  

Ansvarlig hos Trafikanten : Christine Presterud

Oppsummering  

Med utgangspunkt i registreringer fra april 2011 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Rapporten viser bl.a. kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid (0-kjøring) på linjen. Rapporten inneholder også sammenligninger med tilsvarende data for 2010. I tillegg til den tradisjonelle presentasjonen av den enkelte buss- eller trikkelinje så inneholder rapporten også en liten del (Vedlegg 1) der det er gjort noen sammenstillinger av aggregerte data. Denne delen gir en del interessant info utover den detaljerte presentasjonen av hver enkelt linje.

Nøkkelord  

Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum