Rapport 190: Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2009-2010

Kort beskrivelse
Fremkommelighetsmåling for bil i 2009 og 2010. Denne rapporten oppsummerer fremkommelighetsmålinger gjorde med GPS i 2009 og 2010.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Mars 2012
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (6.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 468 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

E-post: per.laudal@bym.oslo.kommune.no

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Mattias Stridh

E-post: mattias.stridh@ramboll.no

Oppsummering  

Det har vært gjennomført slike undersøkelser hvert år siden 1990. Hensikten med målingene er å følge utviklingen av forsinkelse på hovedvegnettet i rushtiden. Med tanke på kontinuitet i rapporteringen av fremkommeligheten for bil i Oslo og Akershus er oppbygning av denne rapporten lik de foregående PROSAM-rapportene 165. Høsten 2003 ble målingene gjennomført i full skala med GPS for første gang. I denne rapporten benyttes kartfremstillinger i stor grad for å vise resultatene. Det er benyttet en metode som ser på hvor lang tid man bruker per kilometer utover normal kjøretid som et mål på forsinkelse. Dermed utjevnes avstandsfaktoren i kartpresentasjonene.

Nøkkelord  

Fremkommelighetsmåling for bil i 2009 og 2010. Målingene er gjennomført med GPS og omfatter 17 ruter i Oslo og Akershus.