Rapport 187: Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet i Oslo og Akershus

Kort beskrivelse
Trafikantenes nytte av ulike tilbudsendringer har stor betydning for effekten av kollektivtiltak. Trafikantnytten beregnes på grunnlag av trafikantenes vektlegging eller tidsverdsetting av ulke tilbudselementer. Verdsettingene av de ulike delene av reisene finner man ved å gjennomføre såkalte Stated Preference-undersøkelser
(SP-undersøkelser).
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Desember 2010
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (1.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 718 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell

Konsulent:  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

I rapporten dokumenteres resultatene fra en tidsverdistudie blant mer enn 2000
trafikanter i Oslo og Akershus gjennomført i juni 2010.