Rapport 185: Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2009

Kort beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over trafikkutviklingen på hovedvegnettet i \\r\\nOslo og Akershus. Trafikkutviklingen er illustrert ved tre tette snitt \\r\\n(bygrensen, bomringen i Oslo og bomringen i Bærum) og endringene \\r\\npå utvalgte hovedveger mellom Akershus og de omkringliggende \\r\\nfylker.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  April 2010
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 1384 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Trafikkutvikling i Oslo og Akershus. Vegtrafikkindeks 1992 2009. \\r\\nTrafikkutvikling 2006 2009 på de tellepunkter som inngår i det faste \\r\\ntelleopplegget. Fylkesvise trafikkprognoser for perioden 2008 2040. DT på hovedvegnettet i 2009.