Rapport 180: Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2009

Kort beskrivelse
Med utgangspunkt i registreringer for september 2009 er
fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og
Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2010
Versjon:  1  
Konsulent:  Trafikanten
Last ned (4.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 663 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Trafikanten  

Ansvarlig hos Trafikanten: Helena Volen og Christine Presterud

Oppsummering  

Med utgangspunkt i registreringer for september 2009 er
fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og
Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten (0-kjøring).

Nøkkelord  

Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum.