Rapport 174: Bygrensetellingen 2008 Bil- og kollektivtellinger 21. oktober 2008

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultater av passasjertellinger på bygrensen mellom Oslo og Akershus 21. oktober 2008 for all kollektivtrafikk. I tillegg er det presentert biltellinger for den samme dagen.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Januar 2010
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (2.9 MB)

Denne rapport er lastet ned 551 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter:

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Passasjertellinger, kollektivtrafikk, bygrensen, reisemiddelfordeling, trafikkutvikling