Rapport 172: Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2008

Kort beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over trafikkutviklingen på hovedvegnettet i Oslo og Akershus. Videre er det vist de siste års trafikkutvikling over bygrensen og bomringen i Oslo og over fylkesgrensen mellom Akershus og de omkringliggende fylker.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mars 2008
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (7.9 MB)

Denne rapport er lastet ned 1428 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten gir en oversikt over trafikkutviklingen på hovedvegnettet i Oslo og Akershus. Videre er det vist de siste års trafikkutvikling over bygrensen og bomringen i Oslo og over fylkesgrensen mellom Akershus og de omkringliggende fylker.

I eget vedlegg til slutt i rapporten er det vist kartoversikter over hovedveinettet i Oslo, Asker og Bærum, Follo, og Romerike med tilhørende trafikkmengder i 2008.

Nøkkelord  

Trafikkutvikling i Oslo og Akershus. Vegtrafikkindeks 1992 2008.
Trafikkutvikling 2005 2008 på de tellepunkter som inngår i det faste
telleopplegget. DT på hovedvegnettet i 2008.