Rapport 170: Visualisering av modellresultater, Forbedret kartpresentasjon av modelldata med Emme 3 og ArcGIS

Kort beskrivelse
Undersøker grafiske muligheter i Emme 3 og ArcGIS for å lage bedre
presentasjoner av resultater fra transportmodeller. Dokumenterer utprøvde
framgangsmåter. Tilrettelagt rutiner for å gjennomføre sammenligninger av
biltellinger og modellberegning med RTM 23.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Februar 2010
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (8.7 MB)

Denne rapport er lastet ned 1038 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Undersøker grafiske muligheter i Emme 3 og ArcGIS for å lage bedre
presentasjoner av resultater fra transportmodeller. Dokumenterer utprøvde
framgangsmåter. Tilrettelagt rutiner for å gjennomføre sammenligninger av
biltellinger og modellberegning med RTM 23.

Nøkkelord  

Transportmodell, Kart, Emme 3, ArcGIS, Visualisering/grafisk
presentasjon av modelldata