Rapport 167: Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter

Kort beskrivelse
Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter, undersøkelse av 8 virksomheter i Oslo og Akershus.
Utgiver:  Plan- og bygningsetaten
Utgitt:  Desember 2008
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (992.7 kB)

Denne rapport er lastet ned 785 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Plan- og bygningsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Hensikten med arbeidet har vært å innhente og systematisere turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter. En vil dermed få
bedre erfaringsdata ved vurdering av trafikkmessige konsekvenser av tilsvarende arealbruk.

Nøkkelord  

Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter, undersøkelse av 8 virksomheter i Oslo og Akershus.