Rapport 164: Reisevaner for ansatte i CIENS-bedriftene før og etter samlokalisering i Forskningsparken

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultatene fra før- og etterundersøkelsen som ble utført i forbindelse med at de åtte CIENS-instituttene flyttet sammen i Forskningsparken på Blindern.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Desember 2008
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (2.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 709 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent:  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Før- og etterundersøkelse, reisevaner, reisemiddelvalg, flytting av
virksomheter, intervjuundersøkelser.