Rapport 159: Telleplan for sykkeltellinger 2008-2009 Oslo og Akershus

Kort beskrivelse
Formålet med telleplanen er å utarbeide et generelt telleopplegg som gir
tilstrekkelig og riktige trafikkdata for ulike formål.
Utgiver:  Plan- og bygningsetaten
Utgitt:  Januar 2008
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3 MB)

Denne rapport er lastet ned 814 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Plan- og bygningsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord