Rapport 158: Holdningsundersøkelse om bomringen i Oslo 1989-2007

Kort beskrivelse
Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2007 og innføring av
tidsdifferensierte bomtakster
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Synnovate Norge
Last ned (733.1 kB)

Denne rapport er lastet ned 752 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Synnovate Norge  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2007 og innføring av
tidsdifferensierte bomtakster