Rapport 155:

Kort beskrivelse
Evalueringen av T-baneringen er gjennomført for å avdekke endringer i reisevaner og holdninger til kollektivtilbudet. Undersøkelsen er i hovedsak basert på intervju av bosatte, ansatte og kjøpesenterkunder.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Desember 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (10.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 959 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Før- og etterundersøkelser, evaluering, reisevaner, reisemiddelvalg, reisetilfredshet, turproduksjon, trafikkutvikling, intervjuundersøkelser.