Rapport 149: Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23+). Sammenstilling av resultater fra Fredrik, PRVU01 og RTM23+.

Kort beskrivelse
Rapporten beskriver etableringen av å bruke etterspørselmodellen fra regional modell (RTM) inn i Emma modellen for Oslo/Akershus, samt at nettverket er utvidet til å inneholde 19 kommuner fra de nærmeste nabofylkene.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  April 2007
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (1.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 1083 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten beskriver etableringen av å bruke etterspørselmodellen fra regional modell (RTM) inn i Emma modellen for Oslo/Akershus, samt at nettverket er utvidet til å inneholde 19 kommuner fra de nærmeste nabofylkene. Det er også en sammenstilling av resultater fra den nye modellen, samt fra Fredrik (eksisterende etterspørselsmodell) og Prosams RVU 2001, for å se hvor godt modellen treffer.

Nøkkelord  

Etterspørselsmodell, sammenlikning med eksisterende kilder.