Rapport 147: Evaluering av Frem 2005

Kort beskrivelse
Evaluering av Frem 2005. Rapporten redgjør for hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som ikke er utført. I tillegg gir rapporten en oversikt over effekten av hvert enkelt tiltak og en vurdering av endring av fremføringshastigehet for hele linjen.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2006
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (1.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 1044 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent:  

Ansvarlig hos :

Oppsummering  

Formålet med rapporten er å finne effekten av hvert enkelt tiltak og hvordan endringen av total fremføringshastigheten for de fem kollektivlinjene L11, L12, L20, L37 og L301. Rapporten skal også belyse hvilke tiltak som er gjennomført og om disse er i henhold til Frem 2005 brosjyren.

Nøkkelord