Rapport 132: T-bane til Nydalen-Storo. Før- og etterundersøkelser.

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Januar 2006
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (7.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1786 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Tiltaket er den første av to første etapper i arbeidet med T-baneringen. Før- og etterunder-søkelsene avdekker endringer i reisevaner og holdninger til kollektivtilbudet som følge av T-baneforlengelsen til Nydalen og Storo i 2003 (etappe 1).

Nøkkelord