Rapport 128: Bygrensetellingen 2004 - bil- og kollektivtellinger 19.oktober 2004

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultater av passasjertellinger på bygrensen mellom Oslo og Akershus 19. oktober 2004 for all kollektivtrafikk. I tillegg er det presentert biltellinger for den samme dagen.
Utgiver:  Stor-Oslo Lokaltrafikk
Utgitt:  Oktober 2005
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (1.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1485 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Stor-Oslo Lokaltrafikk  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord