Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus        

Viken fylkeskommune - Analyse, statistikk og kart

På hjemmesiden til Viken finner du statistikk om Befolkning, klima, energi og miljø, Samferdsel og ulike karttjenester samt relevante rapporter og analyser.

Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus  

Oslostatistikken

Oslostatistikkens nettsider presenterer statistikk og analyser om ulike temaer innenfor blant annet demografi, levekår og arbeidsliv. I tillegg finnes her statistikk som viser Oslo kommunes tjenesteproduksjon.

Miljøportalen - Oslo Kommune

Klima og miljøinformasjon fra Oslo Kommune

 
Vegkart  

Vegkart

I Vegkart kan du se data fra NVDB i nettleseren din. Bruk søkefeltet til å få opp data om utstyr, fartsgrenser, ulykker, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv eller excel)

 

Statistisk sentralbyrå  

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.