Rapport 96: Holdningsundersøkelse om bompengeringen Oslopakke 2, 1989 - 2002

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Statens vegvesen Oslo
Utgitt:  Desember 2002
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (745.2 kB)

Denne rapport er lastet ned 1112 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Oslo  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord